شرکت کشت و صنعت سبز غزال (سهامی خاص) با هدف خودکفایی شیر و بخشی از محصولات دامی کشور در راستای تهیه محصولات لبنی با کیفیت در تاریخ 08/08/1395تشکیل و تحت شماره 500548 در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. فعالیت شرکت از سال 1396 با کسب پروانه بهره برداری از وزارت جهاد کشاورزی و در زمینه پرورش دام شیری در واحد شهریار شرکت آغاز شده است. واحد غزال شهریار با ظرفیت مولد 5000 راس و کل 10000راس در زمینی به مساحت 23 هکتار در شهرستان شهریار استان تهران واقع شده است. در سال 1397 پس از بررسی‌های به عمل آمده و نیاز سنجی‌های دقیق نسبت به خرید 5000 راس دام وارداتی با بهترین نژاد از کشور‌های اروپایی اقدام گردید و واحد غزال زرندیه با ظرفیت مولد 10000 راس و کل 20000 راس در زمینی به مساحت 240 هکتار با کسب پروانه بهره برداری از وزارت جهاد کشاورزی شروع به فعالیت نمود. رویکرد مجموعه از ابتدای فعالیت در راستای توسعه بوده و بدین جهت پروژه‌های ساخت سالن‌های شیردوشی و فری استال، بهاربندها، انبارهای خوراک با بالاترین استانداردها آغاز و ادامه یافته است. در نتیجه سرمایه گذاری های انجام شده، شرکت کشت و صنعت سبز غزال به بزرگترین واحد پرورش گاو شیری کشور تبدیل شده است و دارای بزرگترین گله دام سیمنتال در جهان می باشد.