نام و نام خانوادگی
سمت
تحصیلات
سوابق حرفه ای

مهدی محمدی ملاحاجلوئی

رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه کشاورزی دام و طیور غزال

کارشناسی حسابداری

 • رئیس هیئت مدیره کشت و صنعت سبز غزال
 • مدیر حسابداری پخش تهران شرکت معظم میهن
 • قائم مقام مالی گروه صنایع غذایی میهن
 • رئیس هیئت مدیره گروه توسعه دام وکشاورزی غزال
 • عضو هیئت مدیره کیمیا تجارت لطیف ایران
 • معاونت مالی واداری گروه صنعتی طبیعت میهن
 • رئیس هیئت مدیره شرکت حامی کشاورز وطن
 • رئیس هیئت مدیره شرکت افق قلعه پارسیان
 • رئیس هیئت مدیره سالم خوراک افق
 • عضو جامعه حسابدارن رسمی ایران و نماینده هیئت حل اختلاف مالیاتی

محمد مختاریانی کندری

نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت طبیعت سبز پارس کهن

کارشناسی

ارشد مدیریت پروژه

 • مدیر عامل شرکت طبیعت سبز پارس کهن
 • عضو هیئت مدیره شرکت زرین صنعت خوشبخت
 • عضو هیئت مدیره شرکت وال مارکت
 • عضو هیئت مدیره سرزمین خرید
 • عضو هیئت مدیره سلام بازار میهن(هایمارت)
 • عضو هیئت مدیره انجمن های واردکنندگان برنج ایران
 • عضو هیئت مدیره انجمن صنفی تولید و تامین روغن و چربی های خوراکی
 • عضو هیئت مدیره انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران
 • عضو هیئت مدیره سندیکای کنسروسازی ایران
 • مدیر سازمان پخش گروه صنایع غذایی میهن

محمد حضرتی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

کارشناسی

مهندسی نرم افزار

 • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت کشت وصنعت سبز غزال
 • مدیر پروژه شرکت غذا فرآور پنگوئن
 • مدیر تولید شرکت غذا فرآور پنگوئن
 • مدیر پروژه شرکت آرتان پترو کیهان
 • مدیر دامداری حضرتی
 • عضو هیئت مدیره شرکت توسعه کشاورزی و دام وطیور غزال
 • عضو هیئت مدیره گروه صنعتی طبیعت میهن
 • عضو هیئت مدیره آرتان پترو کیهان