ردیف
کمیته 
اقدامات
1

کمیته انضباطی

تعریف آیین نامه های انضباطی و نظارت بر اجرا  *کنترل تردد کارکنان  *پیش گیری از وقوع آتش سوزی  *حفظ اموال

2

کمیته بازرگانی

*خرید کلش و یونجه   *خرید سیلو ذرت  *خرید کشنده حمل شیر  *خرید دستگاه شیر دوشی *فروش ضایعات  *ایجاد چرخه فروش دام   *فروش گوشت  *مناقصه فروش دام حذفی

3

کمیته برنامه و بودجه

*کاهش بهای تمام شده شیر  *تامین منابع ساخت و ساز فاز دوم

4

کمیته جذب و جبران خدمت

*جذب نیروی جدید  *ساخت و ساز جهت اسکان کارگران  *ارتقا تیم منابع انسانی  *یکسان سازی حقوق

5

کمیته حسابرسی

*اجرای کنترل داخلی  *کنترل رویه منابع انسانی   *کنترل حسابهای شرکت  *حسابرسی صورت پرداخت پیمانکاران  *کنترل خرید و فروش

6

کمیته حقوقی

*انعقاد قراردادها  *رسیدگی به شکایات مطروحه دامداری  *انجام مراحل قانونی ساخت و ساز فاز دوم

7

کمیته ریسک

*افزایش سطح بهداشت محیطی  *کنترل کمبود فضای مناسب دام  *کنترل کمبود خوراک  *کنترل بیماری

8

کمیته سرمایه گذاری

*پرورش دام سبک  *افزایش تولید پسته  *اجرای فاز دوم ساخت و ساز